Agria Tiszk bemutatkozás

Írta: Nagy Ildikó PDFNyomtatásE-mail

Az AGRIA Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, fejlesztési céljaink
2006-ban átalakult a szakképzés irányítási rendszere: a szakképzés ágazati tartalmi irányítása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz került. Felgyorsult az a folyamat, amelynek célja a szakképzés és a foglalkoztatáspolitika összehangolt irányítása.
Megindult a szakképzés és a felnőttképzés összehangolt fejlesztése annak érdekében, hogy az iskolából kikerülő fiatalok megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek. A mesterségesen deformált képzési struktúra a gazdasági szereplők igényeinek figyelembe vételével került átalakításra.

A TISZK-ek törvényi szabályozásával létrejött egy olyan intézményfenntartói és intézményi hálózat, amelynek szakképzési feladatellátása (képzési struktúra, tanulólétszámok) regionális szinten koordinált és vezérelt lehet. A TISZK fogalom magában foglalja a szakképzéssel összefüggő feladatok közös végrehajtásának intézményesített lehetőségeit.
Az új OKJ kiadásával olyan modernizációs folyamat indult el, ami már a közeljövőben biztosítja, hogy a szakképzés sok ember számára elérhető oktatási szolgáltatásként működjön, ki tudja elégíteni a gazdaság minőségi és mennyiségi igényeit. A tartalmi fejlesztés eredményeként az új OKJ-ban szereplő szakmák oktatása moduláris rendszerű. Az egyes modulok egymásra épülnek, így biztosítják az adott szakterületen a továbblépés lehetőségét, a magasabb kvalifikáció megszerzését, a szakmák közti átjárhatóságot.
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében 16 térségi integrált szakképző központ került létrehozásra. Ehhez kapcsolódóan jelentős humán erőforrás és infrastruktúrafejlesztés történt.
Az Agria Térségi Integrált Szakképző Központot úgynevezett „második körös TISZK”-ként 2008. május 15-én hoztuk létre az alábbi partnerintézmények fenntartóinak együttműködésében:
  • Eszterházy Károly Főiskola (3300 Eger, Eszterházy tér 1., OM azonosító: FI34540)
  • Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3300 Eger, Eszterházy tér 1., OM azonosító:200679)
  • KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, Rákóczi út 2., OM azonosító: 102937)
  • Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48., OM azonosító: 031603)
  • Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 95., OM azonosító: 031632)
  • Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 2., OM azonosító: 031617)
Célunk a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közelítése, olyan szakképzési rendszer létrehozása, amely képes rugalmasan reagálni a foglalkoztatást érintő változásokra.
Szervezetünk számára fontos hogy hozzájáruljon a szakképzés szervezeti, tartalmi, módszertani fejlesztéséhez, növelje a szakképzés hatékonyságát, a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával. A munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakításával kívánjuk elősegíteni a munkaerő-piac és a képzési rendszer közötti összhang megteremtését, amelynek segítségével tényleges választási lehetőséget kínálhat a tanulók számára.
Kiemelt feladatunk, hogy a képzés szerkezete rugalmasan igazodjon a gazdaság igényeihez, illetve javuljon a képzés minősége és tartalma. A képzések csak akkor vezetnek eredményre, ha a képzési rendszer képes igazodni a folyamatos változásokhoz, és azokat a naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság igényt tart.
Partnerintézményeikkel szoros együttműködésben, ésszerű feladatmegosztásban harmonizáljuk irányítási rendszerünket. Ezáltal - a moduláris rendszerű képzés bevezetése mellett - az integrált szervezet alkalmassá válik arra, hogy gyakorlatorientált szakképzési bázisként működjön, hangsúlyozottan erősítve a gyakorlati képzést.
A TISZK szervezetfejlesztése során közösségi funkciókat is kialakítunk, amelyek keretében elsősorban tanulóink számára biztosítunk komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén. Fontos feladatunk a partnerek közös és egységes minőségbiztosítási rendszerének kialakítása. A közös fejlesztések és együttműködés a tagok költséghatékonyságát is javítják.
A fenti iskolákból összesen mintegy 3335 fő vesz részt a szakképzésben. A hat intézmény a szakképzés széles skáláját fedi le, amely lehetővé teszi, hogy az AGRIA TISZK innovatív és eredményes szakképző központtá váljon. A tagok szerepet vállalnak 9-12. évfolyamon valamint az érettségi utáni szakmai oktatásban, továbbá a felsőfokú szakképzés és a felnőttképzés területén is.
Pályázatokkal, oktatással kapcsolatos hasznos információk: